Slide

ธุรกิจกัญชา
“ครบวงจร”
ภายใต้การดูแลของ
บริษัท บูทิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เราคือใคร

โรงเพาะปลูกแบบปิด

​​Bespoke Life Science ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดตั้งโรงเพาะปลูกแบบปิด มีการควบคุมสภาพแวดล้อมเฉพาะ เพื่อการเจริญเติบโตของกัญชาที่ดีที่สุด ซึ่งจะมีการควบคุมปัจจัยสำคัญ ตั้งแต่เวลา ปริมาณสารอาหาร น้ำ แสงแดด และคาร์บอนไดออกไซด์ที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง

การปลูกกัญชาในโรงเพาะปลูกแบบปิดมาพร้อมกับข้อได้เปรียบในเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปราศจากสารปนเปื้อน ซึ่งโรงเพาะปลูก ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชิ้นของ ​​Bespoke Life Science ได้รับการออกแบบมาเพื่อการปลูกกัญชาที่ปลอดจากสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย สารก่อมะเร็ง เชื้อรา และแมลงที่อาจส่งผลต่อคุณภาพและความบริสุทธิ์ของกัญชาทางการแพทย์ของเรา

นอกจากนี้ การปลูกกัญชาในโรงเพาะปลูกแบบปิดยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ของเรามีคุณภาพสูงเท่าเทียมกันทุกรอบ ทำให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ไปพร้อมกับรักษาระดับความปลอดภัยและความบริสุทธิ์ของกัญชาเอาไว้ได้

ที่สำคัญ การใช้โรงเพาะปลูกแบบปิดยังช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศและศัตรูพืชที่ส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์กัญชา ทำให้ ​​Bespoke Life Science สามารถจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงสุดได้อย่างต่อเนื่อง

การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและพืชสวน เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างโรงเพาะปลูกแบบปิดที่มีคุณภาพ ทั้งยังช่วยให้สามารถนำเทคโนโลยีล้ำสมัยและแนวทางการดูแลที่ดีที่สุดมาเพิ่มประสิทธิภาพการเติบโตและคุณภาพของกัญชาได้

ห้องปฏิบัติการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากกัญชามีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพในหลากหลายด้าน อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์กัญชาแต่ละประเภทยังมีคุณภาพที่แตกต่างกันไปตามกระบวนการเพาะปลูกและการผลิตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในจุดนี้ การพัฒนาและทดสอบในห้องปฏิบัติการจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์กัญชาได้

โรงเพาะปลูกแบบปิดของเรา มาพร้อมกับห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือทันสมัย ทำให้สามารถทดสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทดสอบต่าง ๆ นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมให้ผลิตภัณฑ์กัญชาปลอดจากสารปนเปื้อน ไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดศัตรูพืช โลหะหนัก และจุลินทรีย์ที่มีผลต่อความบริสุทธิ์และความปลอดภัยในการใช้งาน โดยการทดสอบดังกล่าวนี้ถือว่ามีความสำคัญที่จะช่วยผลิตกัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัยต่อการใช้งานและบริโภคของผู้ป่วย ทั้งยังได้กัญชาที่มีคุณภาพสูงสุด

นอกจากจะสร้างความมั่นใจในเรื่องของความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์กัญชาแล้ว Bespoke Life Science ยังใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการ เพื่อรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เท่าเทียมกันทุกรอบการผลิต ซึ่งการรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์นี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างประสบการณ์การใช้งานกัญชาให้มีความเชื่อถือ ซึ่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการสามารถช่วยทำให้มั่นใจได้ว่า แต่ละชุดโปรไฟล์ของผลิตภัณฑ์จะมี Cannabinoid และ Terpene เดียวกัน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์กัญชาสามารถให้ผลลัพธ์และประโยชน์เหมือนกันทุกรอบการผลิต

Bespoke Life Science ยังฝึกฝนเทคนิคการปลูกแบบเฉพาะ พร้อมทดสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการอย่างสมบูรณ์แบบทุกขั้นตอน เพื่อมอบบริการและประสบการณ์ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์คุณภาพสูง ที่สำคัญ Bespoke Life Science ยังเป็นผู้นำด้านการควบคุมความบริสุทธิ์และการรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์กัญชาที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม ทั้งยังมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อยู่เสมอ เพื่อลูกค้าคนสำคัญของเราทุกคน

  • Upstream
  • Midstream
  • Downstream

คุณค่าที่เรายึดถือ

Bespoke Life Science มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีคุณภาพและประโยชน์ทางการแพทย์สูงสุดให้กับลูกค้าเสมอมา

ความบริสุทธิ์

ทุกผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาล้วนให้ความสนใจไปที่การรักษาความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์กัญชา

การศึกษาวิจัย

จากการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิภาพในการลดความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความเครียด ความวิตกกังวล และการนอนไม่หลับ

พันธุศาสตร์

Bespoke Life Science มีการศึกษาสายพันธุ์กัญชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกกัญชาที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ความต้องการทางตลาด

ทุกผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นตามความต้องการของตลาดและลูกค้าเป็นสำคัญ

พาร์ทเนอร์ของเรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นหนึ่งในสถาบันเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดของประเทศไทย การเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันทำให้เราสามารถเปิดสถานที่เพาะปลูกที่ดีที่สุดได้

ใบอนุญาต

ใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

Bespoke Life Science ได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย ทำให้สามารถนำเขา พัฒนา เพาะปลูก และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครอบคลุมได้ทั่วไทย