ขยายธุรกิจ KANA PURE Dispensary ทั่วประเทศ

KANA PURE ตั้งเป้าในการขยายธุรกิจ KANA PURE Dispensary กว่า 20 แห่งทั่วประเทศ